Kost:
Nieuwe gezichten op eten

TAGS: Books2011
ENKost - a book with essays, interviews and articles of designers, artists and scientists about the value of food. Order or check a preview at bis publishers.
in collaboration with Casper Glorius
NLKost - een boek met essays, interviews, fotoreportages en artikelen over de verschillende waarde(n) van voedsel. Bestel of kijk voor een preview op bis publishers.
Archive 2020
Rabobank Rabocanon