Virtueel Platform 2008

TAGS: < 2008Identity
ENThe Virtueel Platform is the Dutch e-culture knowledge institute. Because e-culture is a very dynamic field we developed a identity that is equally dynamic and open source. The logo is a infographic that is generated by the use of tag words on their website (e.g. "art" or "innovation"). NLDe huisstijl van het Virtueel Platform (expertise centrum e-cultuur) is geheel dynamisch en open source . Het logo is een infographic die een overzicht geeft van hoe vaak een bepaald thema voorkomt op de website van het VP (bijvoobeeld "kunst" of "innovatie"). Hierdoor verandert het logo steeds door toedoen van de gebruikers van de site.
De Ambitie van de Baarsjes
Social Cities of Tomorrow