Architecture Contest
īDe Groene Kamerī

TAGS: Books2011Architecture
ENWVDV took on the challenge to design a book with the 5 proposals for the architecture competition for estate īDe Groene Kamerī (the green room) within 5 days. The result is an intertwined display of the context of the competition molded around the 5 entries. NLWVDV nam de uitdaging aan om een boek met de vijf inzendingen voor de architectuurprijsvraag van landgoed īDe Groene Kamerī binnen 5 dagen te ontwerpen. Het resultaat is een weergave van de context van de wedstrijd geboetseerd rond de 5 inzendingen.
Guide to get lost
Hot100 2011
XTof Architects