Kost:
Nieuwe gezichten op eten

TAGS: Books2011
ENKost - a book with essays, interviews and articles of designers, artists and scientists about the value of food. Order or check a preview at bis publishers.
in collaboration with Casper Glorius
NLKost - een boek met essays, interviews, fotoreportages en artikelen over de verschillende waarde(n) van voedsel. Bestel of kijk voor een preview op bis publishers.
Guide to get lost
Architecture Contest
īDe Groene Kamerī